ความสำคัญของการเลือกจองทะเบียนรถ

คนไม่สามารถขับรถได้ถ้าไม่มีใบขับขี่ ในลักษณะเดียวกันไม่ควรขับรถหากยังไม่ได้ลงทะเบียน และมีหลักฐานยืนยันว่ารถได้รับการจดทะเบียนกับ เจ้าของรถจองทะเบียนรถหรือที่เรียกว่าป้ายทะเบียนหลังจากซื้อรถเจ้าของรถจะยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์ของเขาที่ และจะได้รับป้ายทะเบียนที่มีเครื่องหมายตัวเลขและตัวอักษรเครื่องหมายป้ายทะเบียนจะขึ้นอยู่กับรัฐที่ลงทะเบียนรถ

เพียงแค่ใส่ลงทะเบียนรถเป็นหลักฐานที่สำคัญ

ว่าเจ้าของได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในการลงทะเบียนรถเช่นจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีที่จำเป็นทั้งหมด หลังจากนั้นคุณจะไม่ประสบปัญหาในการขับขี่รถบนทางหลวงตามกฎหมายของรัฐบาลกลางต้องลงทะเบียนรถก่อนที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ ยานพาหนะที่ไม่ได้ลงทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการผลักดันอย่างชัดเจนเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าว หากตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจะพบว่ารถไม่มีจองหมายเลขทะเบียนรถก็จะถูกยึด คนขับรถจะต้องทนทุกข์ทรมานมากเกินไปเพราะเขาจะลงโทษสำหรับการขับรถที่ไม่ได้ลงทะเบียน

วิธีที่ชัดเจนที่สุดในการตรวจสอบว่ารถยังไม่ได้ลงทะเบียน

คือไม่ได้ติดตั้งป้ายทะเบียนที่ตัวกันชนด้านหน้าและด้านหลังของรถ นอกจากนี้หากการลงทะเบียนหมดอายุแล้วและยังไม่ได้รับการต่ออายุจะปรากฏบนใบอนุญาตปีล่าสุดที่จดทะเบียน กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มีทางใดที่คุณจะสามารถออกไปได้พลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ

ตระหนักถึงความจริงขั้นพื้นฐานว่าการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นการละเมิด คนขับรถก็จะทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายถ้าเขาขับรถโดยไม่มีแผ่นทะเบียนรถขณะที่เขาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บทลงโทษและระยะเวลาการจำคุกที่เป็นไปได้จะรอให้คนขับรถนั้น

แต่มีคนที่เสี่ยงที่จะทำอย่างนั้น เหล่านี้คือบุคคลที่มีเจตนาในการทำกิจกรรมทางอาญา ยานพาหนะที่ไม่มีป้ายทะเบียนหรือปลอมไม่สามารถตรวจสอบได้จากระบบการ  เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีนี้ก็เท่ากับการก่ออาชญากรรม ดังนั้นถ้าคุณขับรถลงถนนและได้โดยบังเอิญเห็นยานพาหนะที่มีแผ่นใบอนุญาตไม่ดีรายงานให้เจ้าหน้าที่

ความคิดในการลงทะเบียนรถยนต์นอกประเทศสำหรับรถยนต์

ที่ปลอดภาษีเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ก็มีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นเวลาหลายปีชาวยุโรปมีสิทธิที่จะลงทะเบียนรถของพวกเขาในประเทศอื่น ๆ โดยรอบปลอดภาษี ทำไมพวกเขาต้องการทำเช่นนี้ โดยปกติแล้วจะเป็นเพราะรถที่พวกเขาต้องการนำเข้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจองทะเบียนรถท้องถิ่นได้ โดยปกติแล้วรถที่นำเข้ามีความปลอดภัยและอยู่ในสภาวะการทำงานโดยมีปริมาณการปล่อยมลพิษน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษในบางประเทศนั้นเข้มงวดมากและอาจจำเป็นต้องมีการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีราคาแพงกว่า นอกจากนี้อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น VAT หรือภาษีนำเข้า โดยพื้นฐานแล้วโปรแกรมการจองทะเบียนรถปลอดภาษีของประเทศจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและช่วยให้คนขับรถได้ตามต้องการ